LỚP HUẤN LUYỆN VIÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG

Đăng ngày: 05/01/2015 20:55 | Lượt xem: 4929

Lớp được mở nhân dịp ngài Paulchua tổng thư ký liên đoàn thể thao thế giới và các thành viên trong đoàn sang thăm Việt Nam năm 2009, dành cho những huấn luyện viên hiện đang giảng dạy tại các trường hoặc các câu lạc bộ thể thao trong nước để nâng cao kỹ năng và mở rộng phạm vi giảng dạy của các huấn luyện viên việt nam ra các nước khu vực Đông Nam Á và thế giới

Lớp được quy tụ hơn 500 huấn luyện viên từ khắp các tỉnh thành


Hình ảnh - LỚP HUẤN LUYỆN VIÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG


Hình ảnh - LỚP HUẤN LUYỆN VIÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG


Hình ảnh - LỚP HUẤN LUYỆN VIÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG


Hình ảnh - LỚP HUẤN LUYỆN VIÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG


Hình ảnh - LỚP HUẤN LUYỆN VIÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG


Hình ảnh - LỚP HUẤN LUYỆN VIÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG


Hình ảnh - LỚP HUẤN LUYỆN VIÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG

Đọc thêm:

Các bài hướng dẫn căn bản
Bất động sản nổi bật