du_an_tp_moi.jpg bat-dong-san project project project
du_an_tp_moi.jpg project project project project

Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình Landmark 81

Đăng ngày: 17/02/2016 02:41 | Lượt xem: 2332

(Xây dựng) - Về việc áp dụng tiêu chuẩn cho công trình Landmark 81, Bộ Xây dựng có Công văn 12/BXD-KHCN hướng dẫn Cty CP Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát. Nội dung như sau:


Ảnh minh họa.

Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình được quy định tại Luật Xây dựng, Điều 6, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng. Theo đó, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng trong các hoạt động xây dựng, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện ngoại trừ các tiêu chuẩn được trích dẫn trong quy chuẩn hoặc văn bản quy phạm pháp luật.

Một số lưu ý khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho công trình Landmark 81:

Chủ đầu tư xác định cấp công trình theo quy định để làm căn cứ triển khai thiết kế công trình phù hợp cấp công trình quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

Phải sử dụng các số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng của Việt Nam được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài phải đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của các tiêu chuẩn áp dụng, phù hợp với yêu cầu của hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Phải có danh mục các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án do người quyết định đầu tư xem xét phê duyệt và chịu trách nhiệm. Nội dung xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn xây dựng được quy định tại Điều 7 Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010.

Trong quá trình thẩm định thiết kế cơ sở công trình Landmark 81, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc xem xét sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế.

Đoan Trang

Đọc thêm:
Bất động sản nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
nguyenlong315

Mua & Bán, Nhận Ký Gửi Nhà - Đất, Quảng Cáo MIỄN PHÍ Bất Động Sản

nguyenlong315

Tư Vấn - Giải Đáp Phong Thủy

nguyenlong315

Tư Vấn-Giải đáp thể thao(Gymclub)